Galerie

Projekt remontu sali wiejskiej w Dąbrowie zaakceptowany

27 września Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na liście zatwierdzonych operacji znalazł się zgłoszony przez gminę Rozdrażew projekt remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, przewidujący również montaż instalacji c.o. oraz utwardzenie terenu przyległego. Realizacja remontu planowana jest na pierwsze półrocze 2014r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 374.821 zł.