Galerie

Informacja dotycząca dyrektywy azotanowej

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 5 lipca 2012 r. wydał rozporządzenie Nr 4/2012 w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których dopływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Są to wody rzek: Orli, Rów Polski, Czarna Woda i Koroch.
Dla obszarów tych rzek w obrębach geodezyjnych został opracowany i wprowadzony w drodze rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 5/2012 z dnia 13 września 2012 r. Program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Powyższe rozporządzenie stanowi akt prawa miejscowego a jego postanowienia  obowiązują również na terenie całej gminy Rozdrażew.
Program obejmuje:
-  informacje podstawowe
-  obowiązki osób prowadzących działalność na OSN w zakresie poprawy praktyki rolniczej
-  edukację prowadzących działalność rolniczą na OSN w zakresie dobrej praktyki   rolniczej oraz prowadzenie dla nich specjalistycznego doradztwa,
-  kontrolę rolniczych źródeł zanieczyszczenia  i realizacji przez prowadzących działalność rolniczą na OSN obowiązków określonych w programie.
-  sposób monitorowania oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów.
Jednocześnie informujemy, że w/w rozporządzenia  wraz z dodatkowymi informacjami i materiałami znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pobierz)