Galerie

Informacje gospodarcze

Trwa realizacja II etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Wieś i Budy. Prace zostaną zakończone do czerwca 2013r.

Dwuletnia inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania unijnego z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w wysokości 2.015.328zł.
Podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Rozdrażewie z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Henryka Juskowiaka z Nowej Wsi - wyłonioną w drodze przetargu. Zakres prac obejmuje wykonanie kanału grawitacyjnego na długości 217mb i 7 przyłączy, za kwotę 98.8000 zł. Przewidywany termin realizacji zadania- do 15 listopada br.