Galerie

Informacja z obrad XXII sesji Rady Gminy

XXII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 30 października 2012r. W jednym z pierwszych punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z Informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew za poprzedni rok szkolny (więcej)