Informacja z obrad XXIII sesji Rady Gminy

XXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 14 listopada 2012r. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła sześć uchwał  (więcej)