Galerie

Zakończono kolejne inwestycje

Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Rozdrażewie, realizowana przez wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Henryka Juskowiaka z Nowej Wsi.

Zakres prac obejmował wykonanie kanału grawitacyjnego na długości 217 mb i 7 przyłączy, za kwotę 98.8000 zł.
Ponadto ukończono inwestycję drogową na osiedlu w Rozdrażewie, realizowaną przez wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowlano -Handlowe „MAL-POL” Józefa Krysia z Krotoszyna. Wykonano przebudowę odcinka ulicy Parkowej i Witosa na łącznej długości 248 m, pasy postojowe - 449m2 i chodnik umożliwiający dojście do obu ulic wzdłuż ulicy Bronisza - 360m2. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 324.637,16 zł.
Na powyższych ulicach ustawione zostały znaki D - 40 oznaczające wjazdy do stref zamieszkania. (pobierz znak) Znak ten informuje, że:
- pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,
- zabrania się postoju pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,
- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h,
- progi zwalniające nie są oznakowane znakami ograniczającymi prędkość,
- przy wyjeździe na drogę publiczną następuje włączanie się do ruchu.