Galerie

Informacja z obrad XXIV sesji Rady Gminy

XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 28 grudnia 2012r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2013r.

Rada Gminy przyjęła  budżet gminy na rok 2013. Wcześniej przegłosowane zostały autopoprawki zgłoszone przez Wójta Gminy, dotyczące głównie wprowadzenia kwot dofinansowań zewnętrznych: na realizację projektu „Aktywna Integracja w Gminie  Rozdrażew” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz  projektu „Na własne konto”  realizowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Wsi.

Pełen tekst uchwały budżetowej z załącznikami (pobierz)

Więcej informacji z obrad sesji (pobierz)