Galerie

Zagospodarowanie GOSiR z dofinansowaniem

Gmina otrzyma unijne wsparcie modernizacji i zagospodarowania terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie w kwocie 304.463 zł.

Dofinansowanie będzie efektem podpisanej 14 stycznia 2013r. umowy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW. Pierwszy etap  zagospodarowania GOSiR obejmuje budowę szatni z zapleczem sanitarnym oraz wykonanie obiektu rekreacyjnego tzw. „grzybka”  wraz z parkingiem i dojściem od ul. Sportowej. Prace potrwają od jesieni 2013r. do maja 2014r.