Galerie

Zmiany w obowiązku meldunkowym

Informujemy mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2013r. na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadzono zmiany dotyczące obowiązku meldunkowego (więcej)