Galerie

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES zaprasza rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, do składania wniosków o stypendia.

Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest na okres jednego roku. Zainteresowane pomocą osoby mogą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, bez załączania żadnych dokumentów. Stowarzyszenie wystąpi do wstępnie zakwalifikowanych do programu rodzin o dostarczenie wymaganych dokumentów, celem ich weryfikacji. Przyznane świadczenie nie wymaga żadnego rozliczenia (uzgadniania wydatków, przesyłania faktur). O przeznaczeniu środków decyduje rodzina. Wnioski o stypendia na lata 2013/2014 przyjmowane są w terminie do dnia 28 lutego 2013r.
Szczegółowe informacje na temat zasad Programu Pomocy Dzieciom oraz sposobu składania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: www.dla-dzieci.spes.org.pl w dziale Oferta pomocy.

Niesiemy nadzieję