Galerie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości  organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach podjętych działań osoby te będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów
i przedstawicieli innych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych  w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (więcej)

Lista Ośrodków i ich adresy dostępne na stronie pokrzywdzeni.gov.pl w zakładce  Sieci pomocy.