Galerie

Zapisy dzieci do Przedszkola w Rozdrażewie i Nowej Wsi

Publiczne Przedszkola w Rozdrażewie i w Nowej Wsi  informują, że dokonują zapisów dzieci na rok szkolny 2013/2014 w dniach od 1 do 31 marca 2013r. Karty zgłoszenia wydawane są w kancelarii Przedszkoli. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc, którymi dysponują placówki powołana zostanie Komisja rekrutacyjna w celu zakwalifikowania dzieci na dany rok szkolny. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone na tablicach w Przedszkolach.
Prosimy rodziców o dotrzymanie terminu zgłoszeń.