Galerie

Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie z dofinansowaniem

W dniu 20 lutego  2013r. Wójt Gminy podpisał w Poznaniu umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

wraz z utwardzeniem terenu przyległego. Dofinansowanie wyniesie 75% kosztów netto (bez podatku VAT), a jego limit to 374.821 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2014.