Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 5 marca 2013r. do 26 marca 2013r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10, lub pod  nr tel. 62 722 13 05.