Galerie

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji

Właścicielom nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy

przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które nie złożyły deklaracji w czasie dyżuru pracownika Urzędu Gminy w danej miejscowości mogą ją złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach jego pracy lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Prosimy o złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie – do 25 kwietnia