Galerie

Informacja z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesj Rady Gminy

W poniedziałek, 29 kwietnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której radni  przyjęli dwie uchwały.

Pierwszą dokonano zmian w tegorocznym budżecie gminy. Zarówno dochody jak i wydatki zwiększono w związku z dotacjami celowymi z budżetu państwa przekazanymi na realizację zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (379.311zł), realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (28.940zł) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (12.264zł). Ponadto do budżetu wprowadzono przyznane dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zagospodarowanie boiska w Dzielicach, zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Budach i wyposażenie świetlicy w Wykach (łącznie 49.861zł). Drugą uchwałą Rada Gminy postanowiła o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”.