Galerie

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 22 maja 2013r. o godz. 15.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o stwierdzenie nieważności § 6 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Rozdrażew Nr VI/33/2011 z dn. 31 marca 2011 r.
3. Zamknięcie obrad.