Galerie

Badania statystyczne w gospodarstwach rolnych

Informujemy, że Urząd Statystyczny w Poznaniu w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. na terenie gminy Rozdrażew przeprowadzi w losowo wybranych gospodarstwach następujące badania

1) badania struktury gospodarstw rolnych
2) badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
3) ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
W prowadzonych badaniach dane zbierane będą za pomocą formularza internetowego, teleankietowania lub wywiadu ankietera.
Każde gospodarstwo rolne wylosowane do przeprowadzenie badań otrzyma list Prezesa GUS, w którym zawarte będą niezbędne informacje o w/w badaniach.