Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej  oraz na stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie.

Szczegółowe informacje  dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce "Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego"  > Urząd Gminy > Dostęp do pozostałych informacji publicznych.