Galerie

Honorowo oddano krew

W dniu 26 maja 2013 r. przy okazji festynu Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyła się Akcja Pobierania Krwi i Szpiku zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy w Rozdrażewie.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, krew oddały 33 osoby (zarejestrowanych krwiodawców – 39), 10 osób zarejestrowało się jako dawcy szpiku. Wśród 33 krwiodawców 8 to kobiety. Udało się uzbierać niecałe 15 litów czystej krwi. Z roku na rok zainteresowanie mieszkańców gminy honorowym krwiodawstwem jest coraz większe, wzrasta również świadomość honorowego dawstwa szpiku, o czym świadczy ilość osób, które wyraziły chęć zostania dawcą szpiku.
Po oddaniu krwi Krwiodawcy mogli odpocząć w kawiarence przy kawie i ciastku, co było możliwe ze względu na współpracę z KGW Rozdrażewek.
Dzięki OSP Rozdrażew odbyła się pokazowa akcja ratownictwa medycznego, a jak wiadomo, krew również jest potrzebna ofiarom wypadków drogowych.
Za sprawą sponsorów Krwiodawcy zostali uhonorowani drobnymi upominkami, a główną nagrodę, którą był rower, wylosował pan Paweł Szczypior.

krew02
krew04
krew06
krew03
krew01