Galerie

Zawarto umowę na zagospodarowanie terenu w Rozdrażewku i Dzielicach

Wójt Gminy Rozdrażew informuje że w dniu 24 czerwca 2013 r. zawarł z firmą Dekarstwo  Murarstwo Inne usługi budowlane  Roman  Hajdysz z/s Wyszki 87, 63-220 Kotlin umowę

na wykonanie operacji pn.
1.„Zagospodarowanie terenu  przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozdrażewek”
2.„Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dzielice”
Zadanie jest realizowane  w zakresie małych projektów  w ramach działania 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.