Galerie

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 4 lipca 2013r. o godz. 14.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXXI nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2013r.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.