Galerie

Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami/poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego" > Urząd Gminy > Dostęp do pozostałych informacji publicznych.