Galerie

Informacja z obrad XXXI sesji RadyGminy

W dniu 4 lipca odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W trakcie zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji Rada Gminy przyjęła uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet gminy. Główną zmianą było przesunięcie środków (20.000zł) na realizację usług w zakresie gospodarki odpadami, by umożliwić podpisanie umowy z firmą wyłonioną w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Ponadto, w oparciu o dodatkowe dochody (10.000zł wadium, które uległo przepadkowi na rzecz gminy z uwagi na wycofanie się firmy z podpisania umowy po pierwszym przetargu oraz 5.000zł ponadplanowych wpływów z tytułu  podatku rolnego) oraz przesunięcia po stronie wydatków zabezpieczone zostały środki na wymianę piecy c.o. w budynku Urzędu Gminy i Szkole Filialnej w Dzielicach. Konieczność wymiany wynikła z awarii i stopnia zużycia dotychczasowych piecy.