Galerie

Informacja z obrad XXXII sesji Rady Gminy

W dniu 19 lipca odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew. W trakcie zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji Rada Gminy przyjęła uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet gminy

, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 29.983,30 zł. Wprowadzoną do budżetu dotację z budżetu państwa (24.152zł), stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych w ramach ubiegłorocznego funduszu sołeckiego oraz ponadplanowe wpływy z podatku od środków transportowych (848zł) przeznaczono na zwiększenie środków na: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedłużeniu ul. Polnej w Rozdrażewie (o 13.000zł) oraz na zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy (o 9.000zł). Otrzymaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (3.150zł).