Galerie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s gospodarki odpadami i ściekami

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej , prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Magdalena Panek zam. Nowa Wieś.
Pani Magdalena Panek wykazała wyskoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.