Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. Wykazy będą wywieszone w dniach od 23 lipca do 13 sierpnia 2013 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05 wew. 47.