Galerie

Zakończona realizacja małych projektów

W trzech miejscowościach gminy zakończono zadania realizowane z dofinansowaniem środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W miejscowości Budy ułożono nawierzchnię z kostki typu pol-bruk przed świetlicą wiejską i remizą, zamontowano ławki i gazony do kwiatów. Natomiast w Dzielicach i Rozdrażewku zagospodarowano tereny boisk sportowych – zamontowano bramki, piłkochwyty na krańcach boisk oraz ławki. Łączny koszt realizacji tych zadań wyniósł 96.939zł, z czego blisko 60 tys. pochodzić będzie z dofinansowania unijnego.