Galerie

Oddano do użytku ponad 2 kilometry nowych dróg

W ostatnich dniach lipca odbył się odbiór techniczny trzech inwestycji drogowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Zakres robót zleconych w wyniku przeprowadzonych przetargów obejmował: poszerzenie podbudowy i jezdni oraz położenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Maciejew (950m) oraz Rozdrażew (liczący 1.020m odcinek ul. 25-go Stycznia). Z kolei w Nowej Wsi wykonano pełną podbudowę i nawierzchnię drogi na odcinku 374m. Łączny koszt realizacji tych inwestycji to 980.805zł. Na przebudowy dróg w Rozdrażewie i Nowej Wsi pozyskano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 162.000zł.