Galerie

0stateczny termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie można składać w biurze nr 12 w sobotę tj. 31 sierpnia 2013r. w godz. 7.00 do 13.00. Przypominamy, że jest to ostateczny termin składania wniosków.