Galerie

Wynik naboru na stanowisko poborcy w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw egzekucji za gospodarowanie  odpadami/ poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

przeprowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrany został Pan Maciej Borowczyk  zam. Roszków.
Pan Maciej Borowczyk wykazał wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i został najwyżej oceniony spośród kandydatów.