Galerie

Termin i porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy

XXXIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 12 września 2013r. o godz. 12.00 w sali wiejskiej  w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółów  z obrad XXX, XXXI i XXXII sesji.
2. Informacja z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej na terenie powiatu krotoszyńskiego.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
5. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu gminy na 2013r.
2/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.