Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę i najem.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 17 września do 8 października 2013r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 62 722-13-05 wew. 47