Galerie

Nowy sołtys w Dąbrowie

W dniu 26 września odbyło się zebranie Sołectwa Dąbrowa, podczas którego  mieszkańcy dokonali wyboru nowego sołtysa w osobie  Wiesława Jankowskiego.

Wyboru dokonano z uwagi na złożoną rezygnację Pana  Zbigniewa  Kosiora, który funkcję sołtysa pełnił od 1990r. Rada sołecka złożyła p. Kosiorowi serdeczne podziękowanie za  wkład  pracy i zaangażowanie w rozwój wsi, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dołączamy się do podziękowań i życzeń.