Galerie

Program "Równać Szanse"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szansę 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 50.000 zł na projekty  trwające od 1 czerwca 2010r. do 30 listopada 2011r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalneji ponadgimnazjalnej (13-19 lat)  z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego natomiast  w drugim projekty.Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku. Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl