Galerie

Wynik zapytania ofertowego na nabycie wagonu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 EURO przeprowadzonego jako zapytanie ofertowe na nabycie wagonu kolejowego

bez podwozia usytuowanego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
                        F.U.H „JAGA” Mirosław Udzik
                        ul. Borecka 31
                        63-720 Koźmin Wlkp.
                                                           za cenę 5.000,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Kupujący przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę zakupu wagonu. Cena była jedynym kryterium wyboru.

                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                  /-/ Mariusz Dymarski