Umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji

27.01.2010r. Wójt Gminy podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu w Rozdrażewie ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji, której realizacja jest przewidziana w latach 2010-2011 umowa określa na 3.170.644 zł.