Galerie

Szkolenie dla rolników

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, które odbędzie się w dniach
11-12 lutego 2010r.
w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie. Początek szkolenia każdego dnia o godz. 1000.
Szkolenie jest odpłatne; cena wynosi 90 zł od osoby. Uczestnik szkolenia winien zabrać ze sobą numery NIP i PESEL celem wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.