Galerie

Informacja o dodatku energetycznym

Urząd Gminy informuje, że mieszkańcy, którzy mają przyznany dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny.

Ma on na celu częściową rekompensatę kosztów energii elektrycznej. Warunkiem jego otrzymania jest złożenie wniosku w rozdrażewskim urzędzie (ul. Rynek 1, pokój nr 10 tel. kontaktowy 62 722 13 79). Wnioskodawca musi mieszkać w miejscu dostarczania energii i posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014r. wysokość miesięcznego dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł, dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł, a dla gospodarstw zamieszkałych przez co najmniej 5 osób - 18,93 zł.