Galerie

Komunikat ostrzegawczy

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzegawczy  „Burze z opadami gradu" ostrzega się mieszkańców gminy o przewidywanych od godz. 14.00 dnia 8.08.2013r. do godz. 20.00 dnia 8.08.2013r. burzach z opadami gradu.