Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wynajmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem  i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 3 do 24 lutego 2014r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10, lub pod  nr tel. 62 722 13 05.