Galerie

Komunikaty inne

Informacje Urzędu Skarbowego

W dniu 13 kwietnia br. w godz. 8.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pokój nr 8) dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej...

Petycja dot. programu "Podwórko Nivea"

§1) W trybie Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.U.2014.1195)  - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Związku tj. w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, pokój 58 na tablicy ogłoszeń został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie i Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia zapraszają na prowadzone w 2016r. bezpłatne

Czytaj więcej...

27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie w smartfonie

Wydarzenia, które miały miejsce w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 r. chwalebnie zapisały się na kartach polskiej historii

Czytaj więcej ...

Dotacje Fundacji BGK na edukację dzieci wiejskich

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich

Czytaj więcej...

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Czytaj więcej...

Stypendia Pomostowe 2015/2016

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016”.
Czytaj więcej...

Zmiana numerów kont bankowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3.

Czytaj więcej...