Galerie

Komunikaty inne

Akademia aktywności zawodowej

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu krotoszyńskiego, nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie "Akademia Aktywności Zawodowej" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Zadbaj o bezpieczeństwo!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Czytaj więcej...

Lekarze wystawiają e- zwolnienia

Od 1 grudnia jedyną formą, w której można wystawiać zwolnienie lekarskie jest zwolnienie elektroniczne, obsługiwane przez system informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te w wersji papierowej przestały obowiązywać z końcem listopada.

Czytaj więcej...

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. 30 listopada  i 1 grudnia lekarze mogą skorzystać w oddziałach ZUS z  konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich 

Czytaj więcej...

Apel Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Czytaj więcej ...

Podatniku podziel się swoim 1% podatku

Wielkopolanie coraz liczniej korzystają z możliwości przekazania 1 procenta swojego podatku na rzecz organizacji  społecznie użytecznych.

Czytaj więcej ...

Zaproszenie na festyn

Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski serdecznie zaprasza w dniu 9 listopada do Szkoły  Podstawowej na festyn w ramach projektu CZOKO-TYTKA.

Czytaj więcej ...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”,

Czytaj więcej...

AGRO ubezpieczenia dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł  z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia

Czytaj więcej...