Galerie

Komunikaty inne

Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje

Czytaj więcej...

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018r.

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Czytaj więcej...

Spotkania edukacyjne „ŻYJ ZDROWO – WPROWADZAJ ZMIANY”.

Stowarzyszenie "POMÓŻMY SOBIE" w Krotoszynie zaprasza  mieszkańców  na  spotkania edukacyjne organizowane na terenie gminy  w ramach  współfinansowanego przez Powiat Krotoszyński projektu pod hasłem „Żyj zdrowo-wprowadzaj zmiany”
Czytaj więcej ...

Bezpłatny system geokomunikatów

Uprzejmie informujemy o możliwości otrzymywania bezpłatnej wiadomości o anomaliach pogodowych, ponieważ  istotne jest, by komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia

Czytaj więcej...

Zmiany w nocnej i świątecznej pomocy medycznej

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje o zmianach w nocnej i świąteczne pomocy medycznej, które obowiązują od 1 października 2017r.
Czytaj więcej ...

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina zasady, jakie należy  przestrzegać w celu  ochrony gospodarstwa przed wirusem  wysoce zjadliwej  grypy  ptaków.

Czytaj więcej ...

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

W związku nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. w zakresie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie
Czytaj więcej ...

Nabór wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła  Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2017". 

Czytaj więcej...

Badania wzroku dla dorosłych

OKO-LUX Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców gminy  na badania wzroku, które odbędą się  2 października 2017r.  w godz. 10.00 - 13.00 w Przychodni „ROZ-MED.” w Rozdrażewie

Czytaj więcej ...