Galerie

Pojedynczy Punkt Kontaktowy ułatwi prowadzenie działalności

W ramach działań w zakresie tworzenia najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK).

Zadaniem Punktu jest ułatwienie przedsiębiorcom dopełnienia wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególny nacisk położono na realizacje wspomnianych procedur i formalności w sposób zdalny i elektroniczny za pośrednictwem Punktu.

Szczegółowe informacje o portalu PPK znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl