Galerie

Referendum Ogólnokrajowe

Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum (1, 2, 3)

Zarządzenie Wójta Gminy nr 44/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum (pobierz)

Informacja o referendum ogólnokrajowym (pobierz)

Wniosek o udzielenie aktu pełnomocnictwa (pobierz)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (pobierz)

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień  6 września 2015 r. (pobierz)   

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (pobierz)

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum (pobierz)

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum (pobierz)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  (pobierz)