Galerie

Wybory Parlamentarne 2015

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP (pobierz)

Technika głosowania w wyborach do Sejmu RP (pobierz)

Technika głosowania w wyborach do Senatu RP (pobierz)

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów (okręg nr 36)   i zarejestrowanych kandydatów  na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu RP (okręg nr 95)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM
(pobierz)


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)
( pobierz)          

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT
(pobierz)          

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)
(pobierz      

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  (1,2 3)

Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP (pobierz) 

Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015r. (pobierz)

 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Wniosek o pełnomocnictwo (pobierz)

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (pobierz)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach Parlamentarnych (pobierz)

Obwieszenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (pobierz)

Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzony na dzień  25 października 2015r. (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (pobierz)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)