Galerie

ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski

o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Z pomocy mogą skorzystać rolnicy z Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) wyznaczonych po raz pierwszy w 2012 roku.
Na terenie województwa wielkopolskiego w 2012 roku wody wrażliwe i OSN wyznaczyli Dyrektorzy RZGW:
- we Wrocławiu (pobierz)  
- w Poznaniu (pobierz)
UWAGA: część z OSN wskazanych w powyższych aktach prawnych została wyznaczona przed 2012 r.
Wsparcie będzie przyznawane na realizację inwestycji związanych z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań wprowadzonym dla danego OSN (pobierz) , dotyczących warunków przechowywania:
•    nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
•    pasz soczystych, przy czym pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznana wyłącznie młodemu rolnikowi.
Dodatkowo będzie można otrzymać dofinasowanie na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR (pobierz)