Galerie

Szkolenie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa zaprasza  rolników  na szkolenie w  zakresie  zasad  przyznawania  płatności  obszarowych w  roku 2016 oraz wypełniania  wniosków o  przyznanie  w/w  płatności

Szkolenie  odbędzie się 18  marca 2016r. o  godz. 12.00 w   Wiejskim  Domu  Kultury w  Orpiszewie.
Na szkoleniu  zostaną przekazane informacje  dotyczące pomocy  finansowej  na operacje  typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.