Galerie

Informacje Urzędu Skarbowego

W dniu 13 kwietnia br. w godz. 8.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pokój nr 8) dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego.

Udzieli on pomocy w wypełnieniu rocznego zeznania PIT i przesłaniu drogą elektroniczną bądź odbierze zeznanie w formie papierowej.
W dniu 16 kwietnia 2016r. w godz. 900 - 1300  - Dzień Otwarty w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krotoszynie. W tym dniu można będzie: złożyć zeznanie podatkowe, uzyskać pomoc w wypełnianiu zeznań oraz złożyć PIT drogą elektroniczną w uruchomionym stanowisku obsługi e-deklaracji, uzyskać telefoniczne informacje w zakresie zasad rozliczania podatku, pod nr tel.:  62 725 19 13, 62 725 19 14, 62 725 19 96, skorzystać z porad ekspertów, wziąć udział w zorganizowanym instruktażu składania zeznań drogą elektroniczną.
W dniach 28, 29 kwietnia zostaną wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego. Obsługa podatników odbywać się będzie w godz. 7.30 -18.00.